przegląd i legalizacja gaśnic
31
Paź

Opracowanie operatu przeciwpożarowego czy jest ważne i co powinien zawierać operat?

Istota operatu przeciwpożarowego

Operatem przeciwpożarowym nazywa się zbiór spisanych warunków ochrony przeciwpożarowej dla obiektów. Warto wiedzieć, że nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadają wymagania odnośnie operatów. Przepisy ppoż uwzględniają, aby operat posiadały takie instytucje, które zbierają, magazynują, lub przetwarzają odpady. Prawne aspekty obowiązków reguluje Ustawa o odpadach. Dzięki operatowi, uzyskuje się zezwolenia na składowiska odpadów, oraz ich przetwarzania. Dokument ten dołącza się do reszty innych, w celu uzyskania wymienionego wyżej zezwolenia. W dalszym ciągu czeka się na decyzję organów właściwych ze względu na lokalizacje przedsiębiorstwa. Dobrze jest wiedzieć, że wymagania odnośnie ochrony przeciwpożarowej mają również pracownicy przedsiębiorstwa czy też składowiska. Jeśli jako przedsiębiorca nie przygotujesz operatu, narażasz się na wysoką karę. Ustawa o odpadach określa, jakie upoważnienia musi mieć osoba, która wykonuje operaty przeciwpożarowe. Należy pamiętać, że jest to bardzo ważny dokument, który nie każdy może sporządzić. W tym wypadku niewiele osób jest do tego upoważnionych. Operat w pierwszej kolejności może być sporządzony przez rzeczoznawcę, który specjalizuje się w sprawach zabezpieczeń ppoż. Szukając dalej, operat może być przygotowany przez inżyniera pożarnictwa, lub bezpieczeństwa pożarowego. Tylko te profesje są uznawane za prawo, mogące wystawiać operaty szacunkowe. Dodatkowo wybór odpowiedniej osoby, którą poprosi się o przygotowanie operatu przeciwpożarowego zależy od jednego czynniku. Jeśli organem wydającym zezwolenia przedsiębiorstwom jest regionalny dyrektor do spraw ochrony środowiska, albo marszałek województwa, wykonanie operatu można zlecić rzeczoznawcy. Jeśli okaże się, że organem właściwym jest starosta, konieczny jest inżynier pożarnictwa lub bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Ustawodawca dokładnie nałożył obowiązki wynikające z zawartości operatu przeciwpożarowego. Zostały również rozpisane wszelkie zagadnienia, a także wymogi formalne związane z tym zakresem. Operaty przeciwpożarowe powinny uwzględniać:

  • opinię o obiektach budowlanych, lub ich częściach, instalacjach, a także o innych miejscach, gdzie występuje zbieranie, magazynowanie, oraz przetwarzanie odpadów. Opinia ta powinna potwierdzać spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, oraz wskazywanie ewentualnych warunków niezbędnych do spełnienia niezbędnych wymagań.
  • informacje w zakresie ochrony ppoż, w ramach warunków ochrony, warunków technicznych, charakterystyki procesu technologicznego, a także sposobów postępowania w wypadku pożaru. Tutaj powinny również znaleźć się informacje odnośnie zadań i obowiązków w zakresie ochrony ppoż.
  • informacje formalno-prawne, obejmujące przedmiot oraz cel tworzenia dokumentu. Powinno być wskazanie osoby opracowującej operat przeciwpożarowy z uwzględnieniem jej kwalifikacji. W informacjach powinny być zawarte dane przedsiębiorstwa takie jak adres podmiotu, zakres działalności, rodzaj oraz masę odpadów.  W tym miejscu określone są ilości odpadów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie.

Do operatu należy dołączyć również wniosek, kopie decyzji udzielających zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, oraz dokumenty poświadczające prawne uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów, bądź zastosowania alternatywnych procedur. Instalacje, oraz obiekty budowlane, a także inne miejsca w których są przetwarzane odpady, muszą być zaprojektowane, oraz uruchomione w taki sposób, aby zminimalizować maksymalnie ryzyko wystąpienia pożarów. Jeśli pożar się już pojawi, operat powinien zapewniać ograniczenie jego rozprzestrzeniania się dymu i ognia. W ten sposób ochroni się sąsiadujące pomieszczenia, obiekty, a także tereny przyległe. Warto wiedzieć, że musi być  nim również rozpisana droga ewakuacyjna dla osób zagrożonych pożarem. Musi być również zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa ratowników. Mając na uwadze powyższe tworzymy operaty szacunkowe, które zawierają wszelkie informacje na temat warunków ochrony przeciwpożarowej. Operat szacunkowy będzie zgodny z wszelkimi wytycznymi, oraz z Ustawą o odpadach. Zleć nam wykonanie tego dokumentu, aby uzyskać wszelkie zgody na działalność swojego przedsiębiorstwa, oraz przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, oraz dóbr firmowych. Naszą misją jest zapobieganie pożarom. Jesteśmy specjalistami, dzięki którym w sposób zrozumiały zostaniesz przeprowadzony przez formalności przeciwpożarowe. Pamiętaj, że operat musi być czytelny, oraz przejrzysty. Jego misją jest łatwa dostępność, oraz jasność działania dla każdego pracownika w trakcie nieprzewidzianej sytuacji. Kiedy dojdzie do pożaru, nie ma czasu na zbędne czynności  W wyżej opisanym dokumencie muszą znaleźć się informacje odnośnie postępowania na wypadek pożaru, opisane rozwiązania technologiczne do jego ugaszenia, oraz warunki ochrony przedsiębiorstwa. Należy zawsze przestrzegać prawdy, oraz mieć na uwadze bezpieczeństwo podczas tworzenia operatu przeciwpożarowego.