Usługi BHP
28
Lut

Dlaczego warto zlecić BHP firmie zewnętrznej

Bezpieczeństwo i higiena pracy to niezwykle ważne elementy w każdym miejscu pracy. Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia swoich pracowników. Dlatego też, w wielu firmach działa specjalny dział BHP, który dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o możliwości zlecenia działań z zakresu BHP firmie zewnętrznej. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, dlaczego warto skorzystać z usług specjalistów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych – Zadbaj o BHP w firmie!

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych to jedno z kluczowych zagadnień, które powinny być priorytetem dla każdej firmy. W każdym procesie przemysłowym istnieją bowiem potencjalne zagrożenia dla pracowników, a także dla środowiska naturalnego. Dlatego też ważne jest, aby zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie procesów i ochronę pracowników przed ewentualnymi niebezpieczeństwami.

Wprowadzenie odpowiednich procedur BHP w firmie jest nie tylko koniecznością z punktu widzenia prawa, ale również w interesie samej firmy. Bezpieczne i zdrowe warunki pracy wpływają bowiem na zwiększenie produktywności, poprawę jakości pracy i lojalność pracowników.

Aby zadbać o BHP w firmie, należy przede wszystkim przeprowadzić dokładną analizę zagrożeń, które występują w procesach przemysłowych. Następnie należy opracować plan działań i procedury, które pomogą zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych wypadków.

Warto również zatrudnić specjalistów w dziedzinie BHP, którzy pomogą wdrożyć odpowiednie procedury i zadbać o stałą kontrolę nad bezpieczeństwem procesów. W tym celu można skorzystać z usług firm zewnętrznych, które specjalizują się w BHP i zapewniają wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo w miejscu pracy jest sprawą niezwykle ważną, zwłaszcza w branżach, w których zachodzą procesy przemysłowe. Jednym z kluczowych aspektów, które wpływają na poziom bezpieczeństwa w firmie, jest właściwe przygotowanie oraz przeprowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpożarową. Właśnie z tego powodu warto zainwestować w serwis i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

Firmy oferujące usługi PPOŻ pomagają w zabezpieczeniu zakładów przemysłowych przed pożarami i innymi zagrożeniami. W ramach swojej działalności, specjaliści zajmują się między innymi montażem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych, przeprowadzaniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników, a także wykonywaniem audytów stanu bezpieczeństwa w firmach.

Korzystanie z usług serwisu i ochrony przeciwpożarowej przyczynia się do minimalizacji ryzyka pożaru oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Ponadto, spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest także istotnym czynnikiem podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto pamiętać, że koszty wynikające z nieszczelności lub niedopatrzenia w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mogą być ogromne. Dlatego warto zainwestować w regularne przeglądy urządzeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników.

Zalety zlecania BHP firmie zewnętrznej

 1. Oszczędność czasu i kosztów: Outsourcing BHP pozwala firmie zaoszczędzić czas i koszty związane z zatrudnieniem i szkoleniem własnych pracowników do wykonania tych zadań.
 2. Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów: Zlecając zadania BHP profesjonalnej firmie zewnętrznej, firma ma dostęp do wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Obniżenie ryzyka wypadków przy pracy: Outsourcing BHP pozwala firmie zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy poprzez wdrożenie właściwych procedur i systemów bezpieczeństwa.
 4. Utrzymanie zgodności z przepisami i normami: Wdrażanie i przestrzeganie przepisów i norm związanych z BHP jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz zgodności z wymaganiami prawodawczymi. Firma zewnętrzna specjalizująca się w BHP zapewnia, że wszystkie przepisy i normy są w pełni przestrzegane.

Wady zlecania BHP firmie zewnętrznej

 1. Koszty zewnętrznego wykonawcy
 • Wynajęcie zewnętrznej firmy BHP wiąże się z dodatkowymi kosztami, które muszą być poniesione przez pracodawcę.
 1. Brak pełnej kontroli nad procesem
 • Zewnętrzna firma BHP działa na zlecenie i może nie mieć pełnej wiedzy o specyfice pracy w danej firmie, co może wpłynąć na procesy i procedury BHP.
 1. Trudności w dopasowaniu do specyfiki działalności
 • Zewnętrzna firma BHP musi poznać specyfikę działalności i wymagania firmy, aby dostosować procesy i procedury BHP do jej potrzeb, co może wymagać dodatkowego czasu i pracy.

Kiedy warto zlecić BHP firmie zewnętrznej?

 1. W przypadku braku wewnętrznych zasobów: Firmy zewnętrzne specjalizujące się w usługach BHP posiadają odpowiednie zasoby, w tym wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie zapewnić wysoką jakość usług. Zlecając firmie zewnętrznej zadania związane z BHP, przedsiębiorstwo może skorzystać z profesjonalnego doradztwa i wsparcia bez konieczności zatrudniania i szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. W przypadku skomplikowanej specyfiki działalności: Niektóre branże i rodzaje działalności wymagają szczególnych zabezpieczeń i działań w zakresie BHP. Firmy zewnętrzne oferują usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta, w tym dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. Mogą one również pomóc w opracowaniu i wdrożeniu specjalnych procedur i rozwiązań, które zapewnią odpowiednie warunki pracy.
 3. W przypadku wzmożonego ryzyka wypadków przy pracy: Niektóre branże, na przykład budowlana, przemysłowa czy chemiczna, niosą ze sobą znaczne ryzyko wypadków i obrażeń. W takich przypadkach zlecanie usług BHP firmie zewnętrznej może przynieść wiele korzyści. Specjaliści z firmy zewnętrznej będą w stanie ocenić ryzyko i wdrożyć odpowiednie środki ochrony przed wypadkami oraz zaproponować szkolenia i instruktaże z zakresu BHP dla pracowników.