Operat przeciwpożarowy - Zamów - Operaty i dokumentacja PPOŻ
28
Lut

Opracowanie operatu przeciwpożarowego czy jest ważne i co powinien zawierać operat?

Jeśli posiadasz firmę to, z pewnością słyszałeś/aś o operacie przeciwpożarowym. Jednak jeśli nic na ten temat nie wiesz, to po to służy ten artykuł. Zawsze warto być przygotowanym na nieprzewidywanie zdarzenia losowe oraz mieć wypracowaną procedurę na jej wypadek.

Czym w ogóle jest operat?

Operat jest specjalnym opracowaniem, w którym porusza się zagadnienia techniczne. Zakres tematyczny takiego dokumentu jest bardzo duży. Może dotyczyć lasów, ewidencji terenu, hydrauliki, terenów rybackich, czy zimowego utrzymania dróg. Może również zawierać planowane przedsięwzięcia. Jednak najpopularniejszy jest właśnie przeciwpożarowy, który może uratować życie.

Operat przeciwpożarowy — jaką pełni funkcję?

Jest to bardzo ważny dokument, który powinien znajdować się w każdej firmie bez względu na wymagania przepisów prawnych. To dzięki niemu możliwe jest konkretne określenie wymagań, które wynikają z ochrony instalacji przeciwpożarowej, całego budynku lub miejsca, gdzie przechowywane są odpady. W praktyce może rzeczywiście uratować majątek całego przedsiębiorstwa oraz pomaga zadbać o środowisko naturalne. Wiedząc z jakimi odpadami, które się palą, straż pożarna ma do czynienia, jest w stanie szybciej zniwelować niebezpieczeństwo. Każdy pożar jest żywiołem, który potrafi siać spustoszenia.

Kto rzeczywiście powinien posiadać operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy musi zostać opracowany przez przedsiębiorcę, który chce w jakikolwiek sposób mieć do czynienia z odpadami. Mowa przede wszystkim o zbieraniu odpadów, przetwarzanie odpadów lub wytwarzanie odpadów. Każda firma tak naprawdę wytwarza odpady, więc w związku z tym według obowiązujących przepisów prawnych istnieje obowiązek posiadania operatu przeciwpożarowego. Przedsiębiorca potrzebuje tego dokumentu, aby móc złożyć wniosek o pozwolenie na trzy sytuacje, które zostały powyżej opisane. Mówi o tym aktualizacja Ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018 w celu pozyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i ich przetwarzanie. Jeśli jednak nie jesteś objęty operatem przeciwpożarowym, to warto jednak zainwestować w ten dokument. Nawet mając dom jednorodzinny, to warto takie coś przygotować we własnym zakresie. W razie pożaru ułatwi to strażakom stosownych działań.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Aby opracować operat przeciwpożarowy, należy dokonać bardzo szczegółowej analizy całego otoczenia wraz z budynkami oraz instalacjami. Jest to bardzo trudne do wykonania. Bardzo często przedsiębiorcy wolą zatrudnić firmę, która to przygotuje. Mowa o outsourcingu. Dzięki temu jest pewność, że wszystkie elementy zostaną zawarte oraz nic nie zostanie przeoczone. Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, to aż 89% firm skorzystała z usług zewnętrznych, aby opracować operat przeciwpożarowy. Warto zajrzeć na stronę https://askarprotect.pl/oferta/dokumentacja-ppoz, aby uzyskać więcej informacji, jakie inne dokumentacje są potrzebne.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić operat przeciwpożarowy, zostało określone w wytycznych ustawy, które dotyczą właśnie tego dokumentu. Przede wszystkim musi zostać przygotowany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Całokształt tego opracowania powinien wyglądać następująco:

 • Podstawowe informacje odnośnie do właściciela obiektu oraz jego użytkownika (w tym również terenu),
 • Szczegółowy opis procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem miejsca powstawania odpadów oraz ich bezpośredniego składowania,
 • Sposób zbierania odpadów, które są wytwarzane,
 • Rodzaj odpadów, które znajdują się na terenie opisywanego obiektu (np. odpady palne, niepalne oraz niebezpieczne),
 • Orientacyjne określenie ilości wytwarzanych odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje oraz gdzie konkretnie te odpady będą trafiały na terenie obiektu,
 • Ogólna charakterystyka prawdopodobieństwa zapłonu odpadów,
 • Liczba osób pracujących na poszczególnych piętrach oraz liczbę drzwi ewakuacyjnych,
 • Wstępna ocena zagrożenia pożarowego każdego pomieszczenia z osobna,
 • Informacje o odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcji opisywanego obiektu,
 • Istnienie poszczególnych stref pożarowych oraz dymnych,
 • Krótki opis odległości od sąsiednich obiektów,
 • Sposób zabezpieczenia poszczególnych elementów instalacyjnych przed pożarem,
 • Przedstawienie informacji o gaśnicach oraz środkach przeciwpożarowych,
 • Drogi pożarowe,
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i przeciwpożarowego,
 • Ogólna ocena przygotowania do prowadzenia czynności gaśniczo-ratunkowych,
 • Określenie sposobu zabezpieczania odpadów przed pożarem,
 • Procedury postępowania w przypadku pojawienia się pożaru lub skażenia chemicznego odpadów,
 • Graficzne przedstawienie całego obiektu wraz z elementami przeciwpożarowymi (np. gaśnice, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne itd.),
 • Dokładana analiza rozmieszczenia odpadów, relacje, jakie między nimi zachodzą,
 • Dołączenie pozwolenia na użytkowanie całego obiektu.

Czasami się zdarza, że pomimo dopełnienia wszelkich formalności, Komendant Państwowej Straży Pożarnej może wezwać do uzupełnienia poszczególnych elementów.