przegląd i legalizacje hydrantów
03
Paź

Przeglądy techniczne hydrantów o czym warto wiedzieć

Hydranty są najważniejszym elementem sieci pożarniczej. Stanowi on zabezpieczenie w przypadku wybuchu pożaru i umożliwiają proces gaszenia ognia oraz ograniczenie jego rozprzestrzeniania. Urządzenie to można podzielić, ze względu na występowanie na zewnątrz lub wewnątrz budynku na zewnętrzny i wewnętrzny. Ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu systemu gaśniczego odgrywa przegląd hydrantów.

Do czego służy hydrant zewnętrzny?

Hydrant zewnętrzny jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej. Jego głównym zadaniem jest dostarczenie wody do celów gaśniczych. Umożliwia on podłączenie wozów strażackich do źródła wody. Są one bezpośrednio połączone z miejską siecią wodociągową. Zazwyczaj hydranty zewnętrzne można podzielić na nadziemne i podziemne. Istnieją też urządzenia o średnicy DN 80 -najbardziej rozpowszechnione oraz DN 100. Podczas  poboru wody przy ciśnieniu 0,2 Pa wydajność nominalna hydrantu  zależy od wybranej średnicy i czy DN 80 wynosi 10 m3/s, a przy DN 100 jest równa 15 m3/s.

Kiedy i kto powinien przeprowadzić przegląd hydrantów zewnętrznych?

Niezwykle istotnym aspektem podczas użytkowania hydrantów jest ich odpowiednia konserwacji oraz wykonywanie przeglądu w celu upewnienia się, że są one w dobrym stanie  technicznym i będą spełniały swoje zadanie.

Jedna nie każdy ma świadomość, że za urządzenia te odpowiadają właściciele gruntów w przypadku umieszczenia ich na działce prywatnej. W sytuacji umieszczenia ich na terenie publicznym konserwacja oraz  przegląd hydrantów jest obowiązkiem zarządcy sieci.

Trzeba również pamiętać, że taki proces musi być przeprowadzony przynajmniej raz w roku. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dotyczy szczegółowo przepisów o zaopatrzeniu w wodę na cele przeciwpożarowe.

Czy hydranty wewnętrzne są potrzebne?

Podobnie jak hydranty zewnętrzne, te wewnętrzne służą do gaszenia pożaru. Jedyna różnica jest taka, że hydranty wewnętrzne jak sama nazwa mówi, służą do gaszenia pożaru wewnątrz budynku. Są one wymagane przy większej zabudowie. Do obiektów, które według przepisów prawa mają wymóg posiadania takiej instalacji, należą budynki mieszkalne wielorodzinne, większość budynków biurowych, magazyny, budynki przemysłowe. Hydranty wewnętrzne stanowią ochronę na wypadek wybuchu pożaru wewnątrz budynku.

 

Hydranty wewnętrzne również wymagają konserwacji i przeprowadzenia przeglądu. Podobnie jak w przypadku hydrantów zewnętrznych taki proces musi być przeprowadzony minimum raz w roku. Obie te czynności są przeprowadzane na podstawie norm polskich, instrukcjach obsługi danego urządzenia oraz dokumentacji technicznej.

Przegląd hydrantów polega na sprawdzeniu takich parametrów jak:

  • oznakowanie hydrantu -czy jest widoczny i łatwo go zlokalizować;
  • dostępności oraz możliwości łatwego otwarcia w sytuacji zagrożenia;
  • stan techniczny -czy wszystko jest sprawne i działa bez zarzutu oraz, czy są wszystkie elementy wyposażenia;
  • ciśnienie statyczne, dynamiczne;
  • określenie wydajności.

Z każdego przeglądu sporządza się protokół, gdzie umieszcza się dane uzyskane z kontroli. Dodatkowo możliwe jest umieszczenie zaleceń, które mają zostać wdrożone i posłużyć usprawnieniu pracy urządzenia oraz jego obsługi. Taka legalizacja hydrantów pomaga w dalszym dobrym funkcjonowaniu systemu gaśniczego. Na samym hydrancie umieszcza się oznakowanie z informacją, czy został sprawdzony i, czy jest sprawny.

Sama czynność polegająca na przeglądzie i konserwacji musi zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie, doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia. Sam proces zdobywania odpowiednich certyfikatów zajmuje dużo czasu i wymaga poświęcenia dużej ilości energii.

Oprócz podstawowych danych, technik przeprowadzający przegląd sprawdza, czy hydrant znajduje się w odpowiednim miejscu, jest widoczny i czy aranżacja wnętrza nie powoduje zakłóceń w funkcjonowaniu systemu gaśniczego. Sprawdzany jest również dostęp do urządzenia oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie w sposób mechaniczny lub, czy nie dokonano sabotażu. Pracownicy mogą również udzielić instruktażu lub dać wskazówki, które pomogą w lepszym zorganizowaniu przestrzeni ze względu na bezpieczeństwo oraz umożliwienie dostępu do hydrantu wewnętrznego.

Hydranty zewnętrze oraz wewnętrzne wymagają odpowiedniej konserwacji i przeglądów corocznych wykonanych przez obsługę o odpowiednich kwalifikacjach. Należy mieć na uwadze, że hydranty muszą być sprawne i mieć dokumentację zawierającą daty przeglądów. Również powinno się zastosować wskazówki od osób prowadzących te przeglądy. ga