• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Nasze usługi

Kim jesteśmy?

O firmie askarprotect

W naszej ofercie łączymy profesjonalizm z indywidualnym podejściem do każdego z naszych klientów. Współpracujemy z wysokiej klasy fachowcami. Nasza kadra posiada najlepsze kwalifikacje zdobyte podczas specjalistycznych wieloletnich studiów, których nie sposób nabyć podczas dwutygodniowych kursów lub e-learningu. Zatrudniamy inżynierów pożarnictwa (oficerów czynnie pełniących służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej), którzy ukończyli studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – jedynej takiej szkole w Polsce oraz absolwentów innych uczelni wyższych, którzy posiadają fachową wiedzę z zakresu BHP i Ratownictwa Medycznego! Posiadamy uprawnienia pozwalające nam wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalisty ochrony przeciwpożarowej a także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Cały czas podnosimy kwalifikacje i rozwijamy się, aby zachować najwyższą jakość naszych usług oraz minimalizować koszty przez co możemy zaproponować naszym klientom przystępną cenę.

kursy i szkolenia bhp

Usługi PPOŻ

Oferujemy kompleksowe usługi PPOŻ i BHP oraz kursy pierwszej pomocy medycznej. To my dostosujemy się do Twoich potrzeb. Zorganizujemy wszystko w najdogodniejszy dla Ciebie sposób i pozwolimy w maksymalnym stopniu zaoszczędzić pieniądze i czas. Dzięki indywidualnemu doborowi oferty opartemu na analizie stanu aktualnego i wymaganego doradzimy w jaki sposób obniżyć koszty zachowując wysoką jakość organizacji ochrony PPOŻ i BHP.

Kursy Pierwszej pomocy

W trosce o naszych klientów przyjmujemy na siebie obowiązek dopilnowania terminów legalizacji sprzętu, wykonania lub uzupełnienia dokumentacji oraz wykonania powtórnych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą

Skontaktuj się z nami i zapytaj nas o darmową wycenę oraz szczegóły naszej oferty.

Najnowsze aktualności

Komu zlecić przygotowanie operatu przeciwpożarowego?

Operat przeciwpożarowy jest udokumentowanym wymogiem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej obiektu. Jednak nie wszystkie firmy mają taki wymóg. Kodeks przeciwpożarowy stanowi, że każdy obiekt, który gromadzi, magazynuje, obsługuje lub wytwarza odpady, musi posiadać plan ochrony przeciwpożarowej. Pod względem prawnym zawiłości reguluje ustawa o odpadach. Raport o operat przeciwpożarowy jest wymagany np. do uzyskania pozwolenia na składowanie odpadów lub ich utylizację. Do dokumentu bezpieczeństwa pożarowego dołączone są również inne formularze wniosków wymagane do uzyskania ww. pozwoleń. Następnie firma oczekuje na decyzję organu, w którego jurysdykcji znajduje się dane przedsiębiorstwo. Czas oczekiwania może różnić się np. od czasu oczekiwania na dowód osobisty lub dowód rejestracyjny. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej zawarte są nie tylko w operacyjnych przepisach przeciwpożarowych, ale każdy pracownik w firmie/magazynie musi się z nimi zapoznać. Cały dokument jest również konsultowany przez Państwową Straż Pożarną. Nie dopełnienie obowiązku gotowości przeciwpożarowej może skutkować wysokimi karami […]

Kary za nie przestrzeganie przepisów ppoż?

Przepisy ppoż Przepisy przeciwpożarowe to zbiór zasad i norm, które ograniczają ryzyko wystąpienia pożaru w obiekcie. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej powstała 24 sierpnia 1991 roku i od tego czasu nakłada na pracodawcę, oraz na właściciela budynku szereg norm ograniczających ryzyko wystąpienia pożaru. Dodatkowo też ustala reguły zachowania się podczas niebezpieczeństw zagrażających życiu z uwagi na […]

Przegląd oraz legalizacja gaśnic – jak i kiedy

Przegląd oraz legalizacja gaśnic – jak i kiedy W każdym obiekcie dla bezpieczeństwa znajdują się gaśnice. Aby w każdej chwili mogły pomóc w trakcie np. pożaru muszą być sprawne. Przegląd gaśnic jest procedurą, która zobowiązuje każdą firmę do systematycznego sprawdzania gaśnic. Gaśnice należy sprawdzać przynajmniej raz w roku. Przegląd gaśnic – ustanowienia prawne Urządzenia pożarowe […]

Sporządzanie dokumentów będących środkami zapobiegania pożarom

Pojęcie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obejmuje nie tylko sposoby radzenia sobie z płomieniami przed przyjazdem służb ratowniczych, lecz przede wszystkim stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych, które mogą uchronić dany obiekt przed zniszczeniami, a ludzi w nim przebywających przed utratą zdrowia lub życia. Do metod zapobiegania pożarom zalicza się sporządzenie wewnętrznego planu ratowniczego, scenariuszy awaryjnych, a także kompleksową analizę […]

Ppoż- to twój prawny obowiązek

Przepisy ppoż. są ogółem formalnych zasad, które zostały zapisane w prawie polskim. Wymagają one, aby w miejscach pracy istniały zabezpieczenia pożarowe. Każdy przedsiębiorca podczas ustalania swoich własnych zasad, powinien mieć na uwadze przede wszystkim zapisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. Podstawowy obowiązek ciążący na pracodawcy to przeprowadzenie szkolenia na temat zakresu […]

Dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji ppoż.? Zgodnie z art. 4 ochr. ppoż. [1] obowiązkiem właściciela budynku w zakresie ochronny przeciwpożarowej jest m.in.: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych; wyposażenie budynku w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice, zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń ppoż. gaśnic, zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, przygotowanie budynku do […]

Prawny obowiązek sporządzania operatu pożarowego

Prawny obowiązek sporządzania operatu pożarowego Operat przeciwpożarowy to dokument niezbędny w przypadku zbierania i przetwarzania odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach konieczne jest aby operat przeciwpożarowy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Operat przeciwpożarowy w myśl obowiązujących przepisów konieczny jest także jako załącznik do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W dokumencie […]

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Operat przeciwpożarowy jest ważnym elementem działania przedsiębiorstwa, które magazynuje lub przetwarza odpady. Sporządzanie operatów przeciwpożarowych może nastręczać  problemy zarówno przedsiębiorcom, jak i autorom operatów oraz funkcjonariuszom PSP odpowiedzialnym za opiniowanie tego rodzaju dokumentu. Operat przeciwpożarowy – najważniejsze informacje Operat przeciwpożarowy jest dokumentem określającym warunki przeciwpożarowe dla całego budynku, jego części, wszystkich miejsc, w których przeprowadzane […]

Przegląd i serwis przeciwpożarowy – dlaczego warto go robić?

Przepisy przeciwpożarowe jasno określają jakie kontrole oraz przeglądy powinny być przeprowadzone przez administrację budynku lub zespołu budynku. Dbałość o aktualną dokumentację z tego zakresu powinna być pierwszym obowiązkiem, który co jakiś czas powinien być wypełniony przez osoby, które są odpowiedzialne za ten dział. Wymogi względem takiego przeglądu zostały określone w odpowiednich ustawach, z którymi wszyscy […]

Kiedy wymagany jest operat przeciwpożarowy?

W 2018 roku pozyskanie, zbiór oraz przetwarzanie śmieci stało się nieco trudniejsze. Od września owego roku przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wykazują tego typu aktywność zobligowane są do posiadania w dokumentacji operatu przeciwpożarowego. Kto jest zobowiązany do posiadania takiego dokumentu? Czym on jest i kto może go sporządzić? Jakie wymogi musi spełniać? Jak się go […]

Kontakt

Formularz kontaktowy

  Informacje kontaktowe

  Askar Protect – Inżynieria Bezpieczeństwa
  ul. Bema 98, 87-720 Ciechocinek
  Biuro: 533-934-555
  Przeglądy gaśnic i hydrantów: 537-755-092
  Godziny otwarcia Pn – Pt: 08:00 – 17:00