• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Ocena zagrożenia wybuchem – kompleksowa usługa dla twojego bezpieczeństwa

Zabezpiecz swój obiekt przed ryzykiem wystąpienia wybuchu. Wybierając profesjonalną usługę analizy ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem oferowaną przez Askar Protect. Pomagamy z zapobieganiu wybuchom oraz w ograniczeniu jego skutków. Dowiedz się, jakie jakie przestrzenie mogą być zagrożone wybuchem, czy występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, jak minimalizować zagrożenie wybuchem i jego skutki.

Ocena ryzyka wybuchu – co powinna zawierać?

Zgodnie z rozporządzeniami, ocena zagrożenia wybuchem powinna być kompleksowa i uwzględniać różne aspekty. Oto co obejmuje nasza usługa:

 • Analiza zakładu
 • Analiza zagrożeń występujących na terenie
 • Wskazanie stref zagrożonych wybuchem
 • Wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
 • Analiza potencjalnych czynników inicjujących zapłon – źródeł zapłonu
 • Podstawa Prawna Oceny Zagrożenia Wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem - podstawa prawna

Nasze działania opierają się na solidnych podstawach prawnych. Przepisami, które regulują ten obszar:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. W sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.10.138.931 z późn. zm.).
 • § 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

Ocena zagrożenia wybuchem - kto wykonuje?

Do głównych osób zobowiązanych do przeprowadzenia oceny należą:

 • Inwestor
 • Projektant
 • Użytkownik decydujący o procesie technologicznym

Ocena zagrożenia wybuchem - cena - indywidualne podejście do każdego klienta

Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem jest ustalane indywidualnie i zależy od wielu czynników, m. in.:

 • stopnia skomplikowania konstrukcji przestrzeni objętej opracowaniem (strefy zagrożone, pomieszczenia zagrożone wybuchem i przestrzenie do nich przyległe),
 • prowadzonych procesów technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe i wybuchowe,
 • dostępności dokumentacji:
  • projekt budowlany (opis konstrukcji budynku),
  • rzuty poziome kondygnacji (plany budowlane),
  • instrukcje technologiczno – ruchowe urządzeń, które biorą udział w procesie technologicznym a mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wybuchowe,
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Poza tym ważne jest, czy ocena zagrożenia wybuchem była już kiedyś opracowywana dla obiektu? Jeżeli tak, to być może wystarczy ją tylko zaktualizować. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową wycenę.

Aktualizacja dotychczasowej oceny zagrożenia wybuchem

Jeśli twoja firma posiada już opracowaną ocenę zagrożenia, oferujemy usługi jej aktualizacji, dostosowując do obowiązujących przepisów i aktualnej sytuacji technologicznej.

Inne usługi Askar Protect

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą innych usług, w tym:

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy zapewnić bezpieczeństwo Twojej firmie.

Ocena zagrożenia wybuchem - często zadawane pytania

Jak zrobić ocenę zagrożenia wybuchem?

Ocenę zagrożenia wybuchem powinien przeprowadzić wykwalifikowany ekspert lub firma specjalizująca się w tej dziedzinie, taka jak Askar Protect. Proces obejmuje identyfikację potencjalnych źródeł zagrożenia, analizę warunków panujących w miejscu pracy, identyfikację źródeł zapłonu, oszacowanie zasięgów stref zagrożonych oraz opracowanie zaleceń w celu minimalizacji ryzyka.

Ile kosztuje ocena zagrożenia wybuchem?

Koszt oceny zagrożenia wybuchem jest indywidualnie ustalany dla każdego klienta i zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konstrukcji, prowadzone procesy technologiczne czy dostępność odpowiedniej dokumentacji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania szczegółowej wyceny.

Co ile aktualizacja oceny zagrożenia wybuchem?

Zalecana częstotliwość aktualizacji oceny zagrożenia wybuchem może być różna, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat lub w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w procesach technologicznych lub strukturze obiektu.

Czym jest zagrożenie wybuchowe?

Zagrożenie wybuchowe to sytuacja, w której istnieje ryzyko wybuchu spowodowanego obecnością materiałów łatwopalnych lub pyłów, które w połączeniu z tlenem i źródłem zapłonu mogą stworzyć atmosferę wybuchową.

Jakie strefy zagrożenia wybuchem?

Wyróżniamy trzy główne strefy zagrożenia wybuchem, zależnie od prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej:
– strefa 0 (20 w przypadku pyłów) strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje stale lub często,
– strefa 1 (21 w przypadku pyłów) strefa, w której atmosfera wybuchowa może wystąpić podczas normalnej eksploatacji,
– strefa 2 (22 w przypadku pyłów) strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje rzadko i trwa krótko.

Kiedy występuje zagrożenie wybuchem?

Zagrożenie wybuchem występuje wówczas, gdy w otoczeniu znajdują się materiały łatwopalne i występuje ich emisja do otoczenia, istnieje aktywne źródło zapłonu oraz tlen.

Kto może opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem może być opracowywany przez specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto ustala strefy zagrożenia wybuchem?

Strefy zagrożenia wybuchem ustala zespół ekspertów, w którym skład wchodzą inżynierowie bezpieczeństwa, technolodzy oraz osoby odpowiedzialne za proces technologiczny. W praktyce najczęściej jest to wykonawca oceny zagrożenia wybuchem, który bazuje na danych dotyczących obiektu oraz substancji obecnych w procesie produkcyjnym.