• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Operat przeciwpożarowy – klucz do bezpieczeństwa w zakładach przetwarzania odpadów

 • Home
 • /
 • Dokumentacja PPOŻ
 • /
 • Operat przeciwpożarowy – klucz do bezpieczeństwa w zakładach przetwarzania odpadów

Operat przeciwpożarowy, nazywany również operatem pożarowym, to kompendium informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej miejsc, w których skladowane i magazynowane są odpady. Jest to nie tylko wymóg prawny – operat przeciwpożarowy chroni przedsiębiorstwo, przechowywane materiały i, co najważniejsze, pracowników. Dlatego musi być zrozumiały dla wszystkich, aby w razie ewentualnego pożaru każdy wiedział, jak postępować.

Operat przeciwpożarowy odpady - co powinien zawierać?

Zgodnie z ustawą o odpadach, operat przeciwpożarowy (operat PPOŻ) musi towarzyszyć wnioskowi o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje o warunkach ochrony przeciwpożarowej obiektu i instalacji. Technicznie rzecz biorąc, przepisy określają możliwość opracowania operatu przez inżynierów pożarnictwa lub rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Operat przeciwpożarowy - kiedy wymagany?

Wtedy, gdy zamierzasz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na gromadzenie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów. W takim przypadku operat jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.

Jak przygotować operat przeciwpożarowy?

Opracowanie operatu przeciwpożarowego rozpoczyna się od zapoznania się z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu, określenie ilości oraz rodzajów wytwarzanych lub magazynowanych odpadów oraz opracowanie procedur ewakuacji.

Kto może wykonać operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy – kto może wykonać ten dokument? Tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, takimi jak rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych czy inżynier pożarnictwa. Wybór odpowiedniego eksperta uzależniony jest od lokalizacji zakładu.

Operat Przeciwpożarowy - Podsumowanie

1. Proces tworzenia operatu przeciwpożarowego:

 • Zleceniodawca dostarcza dokumentację dotyczącą obiektu oraz wytwarzanych i/lub magazynowanych odpadów.
 • Następuje wizja lokalna zakładu przez firmę tworzącą operat.
 • Po zgromadzeniu wszystkich informacji tworzony jest operat.
 • Gotowy dokument przekazywany jest do odpowiedniej jednostki PSP, która w ciągu 14 dni wydaje postanowienie dotyczące zgody na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

2. Zawartość operatu:

 • Szczegółowy opis obiektu wraz z elementami takimi jak drzwi, okna, klatki schodowe i instalacje przeciwpożarowe.
 • Informacje o materiałach palnych i ich rozmieszczeniu.
 • Analiza potencjalnych źródeł zagrożenia oraz działania prewencyjne.
 • Procedury ewakuacyjne.
 • Informacje o oznakowaniu oraz szkoleniach pracowników.

3. Częste błędy:

 • Brak regularnych aktualizacji operatu.
 • Nieprawidłowa klasyfikacja materiałów palnych.
 • Błędne obliczenie wartości gęstości obciążenia ogniowego.
 • Nieprawidłowe zidentyfikowanie źródeł zagrożenia.
 • Niewystarczające oznakowanie i instrukcje ewakuacyjne.
 • Brak konsultacji z ekspertami.

4. Korzyści z posiadania aktualnego operatu:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Spełnienie wymogów prawnych.
 • Oszczędność finansowa dzięki uniknięciu potencjalnych kosztów i kar.
 • Poprawa wizerunku firmy.

Operat przeciwpożarowy to kluczowy dokument dla każdego obiektu czy przedsiębiorstwa. Jego prawidłowe przygotowanie i regularna aktualizacja mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Operat przeciwpożarowy - podstawa prawna

Jakie są konkretne wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego?

Operat musi zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub miejsca magazynowania odpadów. Musi być on uzgodniony z odpowiednim komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Zależnie od rodzaju wniosku oraz właściwości organu, operat może być przygotowywany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dlaczego wprowadzono wymóg posiadania operatu przeciwpożarowego?

Głównym powodem wprowadzenia tej nowelizacji ustawy o odpadach były liczne pożary składowisk odpadów na terenie kraju. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz walkę z nielegalnym obrotem odpadami.

Podstawa prawna operatu przeciwpożarowego

Główną podstawą prawną dla operatu przeciwpożarowego jest nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 5 września 2018 r. W szczególności, zapisy zawarte w art. 42.4b tej ustawy precyzyjnie definiują wymagania dotyczące opracowania operatu oraz procedurę jego uzgodnienia z komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Operat Przeciwpożarowy - Często zadawane pytania

Co to jest operat ochrony przeciwpożarowej?

Operat ochrony przeciwpożarowej to dokument zawierający informacje o warunkach ochrony przeciwpożarowej w określonej instalacji, obiekcie lub miejscu magazynowania odpadów. Jest on uzgadniany z właściwym terytorialnie komendantem Państwowej Straży Pożarnej i zawiera informacje o środkach bezpieczeństwa oraz plan oceny potencjalnych zagrożeń.

Ile kosztuje operat ppoż?

Koszt sporządzenia operatu przeciwpożarowego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj obiektu, charakter prowadzonej działalności oraz poziom potencjalnego zagrożenia pożarowego. Dla prostych budynków koszt może wynieść od 2000 do 3000 zł netto.

Kto musi mieć operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy muszą mieć wszystkie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w obiektach, gdzie zachodzi ryzyko pożarowe, a przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają jego posiadania.

Które odpady są palne?

Palne odpady to takie, które mogą się zapalić pod wpływem źródła ciepła i podtrzymywać proces spalania. Przykłady to papier, tekstylia, drewno, tworzywa sztuczne czy niektóre substancje chemiczne.

Kiedy należy opracować operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy należy opracować przed rozpoczęciem działalności w nowym obiekcie lub po wprowadzeniu istotnych zmian w istniejącym obiekcie, które mogą wpłynąć na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kiedy nie jest potrzebny operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy nie jest potrzebny dla obiektów, które nie są uznane za miejsca o zwiększonym ryzyku pożarowym oraz tam, gdzie przepisy prawa nie wymagają jego sporządzenia. Na przykład, niewielkie biura czy punkty handlowe, które nie przechowują substancji łatwopalnych w ilościach przekraczających normy, mogą nie potrzebować operatu przeciwpożarowego.

Czy wytwarzający odpady musi sporządzać operat ppoż?

Nie każdy wytwarzający odpady musi sporządzać operat przeciwpożarowy. Operat jest wymagany w przypadku wytwarzania, przetwarzania lub magazynowania odpadów palnych lub gdy przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej tego wymagają ze względu na charakter i zakres działalności.