• TEL: 533 934 555
 • Email: biuro@askarprotect.pl
 • Godziny pracy: 08:00-17:00

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem staje się podstawowym narzędziem gwarantującym ochronę przed wybuchem, umożliwiającym zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i zabezpieczenie przed nimi. Znalezienie wzoru DZPW może być pierwszym krokiem do stworzenia tego ważnego dokumentu. Zobacz dlaczego dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest niezbędny oraz co należy wziąć pod uwagę przy jego opracowaniu.

Czy dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest niezbędny?

Tak, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, znany także jako DZPW, jest niezbędny zgodnie z polskim prawodawstwem. Wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r., implementujące do krajowego porządku prawnego Dyrektywę ATEX 137, nakłada obowiązek sporządzenia i okresowej aktualizacji tego dokumentu na każdego pracodawcę, u którego na terenie zakładu pracy może występować przestrzeń zagrożona wybuchem.

Co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Zgodnie z rozporządzeniem, DZPW powinien zawierać:

 • Informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu.
 • Informacje o podjętych środkach zapobiegających wybuchom i środkach ograniczających skutki wybuchu.
 • Wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem, wraz z ich klasyfikacją.
 • Deklarację, że stanowiska i narzędzia pracy, a także urządzenia zabezpieczające i alarmujące, spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

Z dokumentu powinna wynikać szczegółowa procedura zabezpieczenia stanowiska pracy, zasad jego bezpiecznego użytkowania oraz sposób ewakuacji w razie zagrożenia i reagowania w przypadku wystąpienia wybuchu. Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z procedurami zawartymi w dokumencie zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - podstawa prawna

W kontekście zabezpieczenia przed wybuchem, istotne jest również zapoznanie się z rozporządzeniem oraz dyrektywą ATEX 137, która stanowi podstawę prawną tego wymogu. Dodatkowo, w niektórych branżach, jak na przykład na stacjach paliw, wymogi mogą być jeszcze bardziej restrykcyjne. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy opracowują dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla stacji paliw oraz innych specjalistycznych obiektów.

Aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

W przypadku zmian w miejscu pracy mogących wpłynąć na wynik oceny ryzyka, np. zmiany organizacji pracy lub wprowadzenie nowych urządzeń, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji DZPW. Istnieją różne przypadki, w których wymagana jest taka aktualizacja, na przykład przy zmianie technologii, przebudowie lub rozbudowie zakładu, zmiany układu stanowisk pracy czy zmian w instalacjach.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - cena opracowania

Opracowanie lub aktualizacja DZPW może różnić się w zależności od wielu czynników. Zachęcamy do skonsultowania się z nami – jesteśmy tutaj, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przed wybuchem. Zadzwoń lub napisz – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę DZPW.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem - często zadawane pytania:

Kto może wykonać dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien być opracowany przez specjalistę z dziedziny bezpieczeństwa procesowego, a także ochrony przeciwpożarowej. W praktyce mogą to być osoby czy firmy z odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem w opracowywaniu tego typu dokumentacji.

Co ile aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien być aktualizowany zawsze, gdy zachodzą zmiany mogące uaktywnić nowe miejsca emisji i spowodować powstawanie nowych stref zagrożenia, wpłynąć na poziom zagrożenia wybuchem i spowodować wystąpienie efektywnych źródeł zapłonu, np. zmiany w organizacji pracy, wprowadzenie nowych substancji łatwopalnych itp. Nie ma ściśle określonego terminu, jednak zaleca się, aby pracodawca regularnie, przynajmniej raz do roku, sprawdzał, czy dokument nie wymaga aktualizacji.

Co to jest DZPW?

“DZPW” to skrót od “Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem”. Jest to dokument wymagany przez przepisy prawa, w którym pracodawca musi zidentyfikować potencjalne zagrożenia wybuchowe i opisać środki zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Jak zrobić ocenę zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje kilka etapów, w tym:

 • Zidentyfikowanie obszarów, gdzie może dojść do wybuchu,
 • Klasyfikacja tych obszarów na podstawie poziomu zagrożenia,
 • Określenie potencjalnych źródeł zapłonu,
 • Opracowanie środków zapobiegawczych i ochronnych,
 • Opracowanie procedur ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Zaleca się, aby ocenę powierzyć specjalistom z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną w tej dziedzinie.

Kiedy wymagany jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest wymagany na każdym stanowisku pracy, na którym istnieje ryzyko powstania atmosfery wybuchowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r.

Kiedy należy opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem należy opracować przed rozpoczęciem eksploatacji obiektu lub przed wprowadzeniem procesu technologicznego, który może generować atmosferę wybuchową. Dodatkowo, dokument ten powinien być aktualizowany, gdy zachodzą istotne zmiany mogące wpłynąć na poziom zagrożenia wybuchem.