operat ochrony przeciwpożarowej
31
Paź

Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic – pamiętaj o terminach

Przegląd gaśnic – zadbaj o bezpieczeństwo. Swoje i innych

Na ogólny poziom poczucia bezpieczeństwa, wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniego sprzętu, który w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, pozwoli na zredukowanie go. Zawężając do niebezpieczeństw związanych z pożarami, warto pamiętać o tym, żeby na wyposażeniu budynku lub samochodu, zawsze znajdowała się sprawna gaśnica z odpowiednią datą ważności. Oczywiście, w zależności od warunków panujących w budynku, wymagania związane ze sprzętem mogą być różne, m.in. ze względu np. na obecność dużej ilości łatwopalnych materiałów. Aby mieć pewność, że gaśnice, które znajdują się na wyposażeniu, są w pełni sprawne i będą w stanie prawidłowo pełnić swoją funkcję, należy wykonywać regularny przegląd gaśnic. Tylko systematyczne sprawdzanie da ci pewność, że w razie konieczności gaśnice zadziałają bez zarzutu.

Przegląd i serwis gaśnic – gwarancja sprawnego działania

Sprzęt gaśniczy, czyli przede wszystkim gaśnice, potrzebują odpowiedniej konserwacji. Przegląd gaśnic, ich konserwacja oraz legalizacja jest niezbędna dla ich prawidłowego funkcjonowania. W niektórych przypadkach, konieczny może być również serwis gaśnic. Kiedy należy wykonać przegląd lub serwis? Na co zwracać uwagę, żeby móc mieć pewność, że posiadany sprzęt gaśniczy zawsze będzie gotowy do użycia?

Kiedy konieczne jest wykonanie przeglądu gaśnicy?

Przegląd gaśnic nie jest fanaberią, na którą można sobie pozwolić lub nie. Konieczność wykonywania regularnych przeglądów jest bowiem uregulowane prawnie. Przepisy, które obowiązują w Polsce [§ 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)], wyraźnie określają, że gaśnice powinny podlegać regularnym przeglądom (tzw. przeglądom technicznym) oraz serwisowaniu (czynnościom konserwacyjnym), zgodnie z zasadami, które są określone w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic (PN-EN 3), w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Najogólniejsza zasada mówi, że przegląd gaśnic powinien być przeprowadzany z zachowaniem czasookresów ustalonych przez markę, która wyprodukowała konkretną gaśnicę. Warto jednak mieć świadomość, że okresy te nie powinny być dłuższe niż raz do roku.

 

Przegląd gaśnic i serwis gaśnic – kto za niego odpowiada?

W Polsce, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, do których należą chociażby legalizacja gaśnicprzegląd gaśnic i serwis gaśnic, możliwe jest tylko i wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, czyli co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub też osoby, które posiadają co najmniej tytuł zawodowy “technik pożarnictwa.” Dzięki temu, że przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic lub jakiekolwiek prace serwisowe, są wykonywane przez osoby z odpowiednimi kompetencjami, można mieć gwarancję, że każda z tych czynności zostanie wykonana prawidłowo, a co za tym idzie – sprzęt gaśniczy na pewno będzie w pełni sprawny i gotowy do użycia, w sytuacji, w której będzie potrzebny.

 

Dokumentacja po przeglądzie gaśnic – co poświadcza?

Decydując się na poddanie swojego sprzętu przeglądowi, kontroli lub konserwacji, warto mieć świadomość, że każda z tych czynności powinna zostać zakończona wydaniem użytkownikowi odpowiedniego poświadczenia, które zostanie wystawione przez upoważnionego konserwatora. Takie poświadczenie jest wydawane w formie samoprzylepnej etykiety, na której będą umieszczone informacje, dotyczące stanu sprawności. Dodatkowo, oprócz stanu sprawności, na takiej etykiecie powinna się znaleźć również data badania, nazwa firmy, której pracownik wykonywał kontrolę oraz podpis konserwatora. Nie może zabraknąć również daty, określającej czas następnego badania. Dzięki temu, że takie informacje znajdują się na etykiecie, każdy z łatwością będzie w stanie sprawdzić, kiedy konkretna gaśnica musi zostać poddana następnemu przeglądowi. Co istotne, jeżeli osoba odpowiedzialna za utrzymywanie sprzętu gaśniczego w odpowiednim stanie, nie jest w stanie przedstawić odpowiedniego dokumentu, który potwierdzi, że przeglądy gaśnic są wykonywane terminowo, to jest to podstawa do nałożenia grzywny, jeżeli obiekt, w którym takie gaśnice się znajdują, zostanie skontrolowany. Dodatkowo, jeżeli wybuchnie pożar i będziemy próbować uzyskać odszkodowanie, to brak dokumentów, poświadczających dobry stan sprzętu, może skomplikować lub uniemożliwić finalizację tego procesu.