26
Kwi

Ocena zagrożenia wybuchem (opracowanie i aktualizacja)

Ocena zagrożenia wybuchem! Ocena powinna być dokonana w obiektach i na terenach do nich przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W ocenie...

Czytaj więcej