przegląd i legalizacje gaśnic oraz hydrantów
15
Lut

Dlaczego warto robić przegląd i legalizacje gaśnic oraz hydrantów?

Tak naprawdę wielu z nas zapomina o konieczności przeglądu i legalizacji gaśnic. Zazwyczaj umieszczone są w miejscu pracy lub domu tak „na wszelki wypadek” – wszyscy mają nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeby ich użycia. Nie ma gorszej sytuacji, niż ta kiedy istnieje potrzeba użycia gaśnicy w nagłych wypadkach, a okazuje się, że nie jest sprawna, uzupełniona lub po prostu nie działa. Awaria elektryczna w budynku biurowym powoduje pożar. Straż pożarna podjeżdża do budynku, podłącza wąż do hydrantu przeciwpożarowego i… woda nie wypływa. To również jedna z gorszych sytuacji, którą można sobie wyobrazić. Przegląd hydrantów – zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych jest bardzo często – całkiem dosłownie – propozycją życia lub śmierci. Hydranty przeciwpożarowe muszą być zawsze sprawne i zdolne do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, dlatego niezbędna jest systematyczna konserwacja, kontrola i przegląd hydrantów.

przegląd i legalizacje gaśnic

Przegląd i legalizacja gaśnic

Kontrola gaśnic jest niezwykle ważna dla ochrony zakładów pracy i domów – zwłaszcza że przepisy przeciwpożarowe wymagają specjalnych procedur, jeśli chodzi o gaśnice właśnie w miejscu pracy. Aby uniknąć przykrej i niespodziewanej sytuacji, warto jest stosować harmonogram testowania gaśnic pod kątem optymalnego bezpieczeństwa i zgodności.

Trzy sposoby sprawdzania gaśnic

W zależności od rodzaju przeprowadzanej kontroli istnieją różne zalecenia i wymagania dotyczące czasu, w którym należy wykonywać przegląd gaśnic. Oto trzy sposoby testowania gaśnic i harmonogram każdego z nich:

Wizualny przegląd gaśnic

Pracodawcy muszą przeprowadzać przegląd gaśnic przynajmniej raz w miesiącu. Jest to również dobry punkt odniesienia dla właścicieli domów. Wizualny przegląd gaśnic pomaga zapewnić kilka ważnych punktów:

  • gaśnica jest nadal obecna w wyznaczonym miejscu,
  • urządzenie nie uległo uszkodzeniu,
  •  żadne przeszkody nie blokują widoku ani łatwego dostępu do sprzętu,
  • gaśnica jest w pełni naładowana i sprawna.

Na co zwrócić uwagę podczas oględzin? Poszukaj widocznych oznak uszkodzeń fizycznych, takich jak korozja, wycieki lub wgniecenia. Sprawdź manometr, aby upewnić się, że wskaźnik znajduje się w zakresie roboczym. Upewnij się, że nie brakuje zawleczki, a uszczelka sworznia jest nienaruszona. Zweryfikuj datę ostatniej profesjonalnej kontroli i legalizacji gaśnicy. Zanotuj datę z tyłu przywieszki, aby zarejestrować comiesięczne oględziny.

Przeglądy konserwacyjne

Pracodawcy muszą raz w roku przeprowadzać pełną kontrolę konserwacyjną przenośnych gaśnic w miejscu pracy. „Konserwacja” oznacza dokładne sprawdzenie i naprawę, w razie potrzeby, wszystkich przenośnych gaśnic w placówce oraz legalizacja gaśnic. Coroczne przeglądy konserwacyjne gaśnic i legalizacja gaśnic, powinny być wykonywane przez profesjonalną firmę ochrony przeciwpożarowej. Firmy te posiadają odpowiednie narzędzia i szkolenia, aby zapewnić optymalną zgodność, jednocześnie rozpoznając i korygując wszelkie potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Czym jest legalizacja gaśnic? Gdy gaśnica przejdzie coroczną konserwację, jest weryfikowana za pomocą datowanej etykiety kontrolnej. Ta metka jest ważna przez rok od wskazanej daty. Jeśli urządzenie nie przejdzie kontroli, należy je naprawić lub wymienić.

Wewnętrzna kontrola konserwacyjna

Ta wewnętrzna konserwacja wymaga również usług firmy zajmującej się ochroną przeciwpożarową. Wewnętrzne testy konserwacyjne obejmują rozładowanie gaśnicy oraz pełne wewnętrzne oględziny i ponowne naładowanie w celu upewnienia się, że wszystkie elementy gaśnicy działają prawidłowo. Gaśnice, takie jak suche chemikalia wymagające 12-letniego testu hydrostatycznego, również wymagają 6-letniego badania wewnętrznego. Oprócz lub w ramach wewnętrznego przeglądu konserwacyjnego, butle gaśnic muszą być okresowo testowane hydro statycznie, aby zapewnić ich integralność i zdolność do bezpiecznego utrzymania ciśnienia stosowanego do usunięcia środka. Zwykle wodę pod ciśnieniem, dwutlenek węgla i mokre gaśnice chemiczne należy poddawać testom hydrostatycznym co 5 lat. Gaśnice proszkowe należy testować co 12 lat. Przegląd i legalizacja gaśnic w miejscu pracy to coś więcej, niż tylko spełnienie niektórych wymagań – to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i firmy lub mieszkańców.

Przegląd i legalizacja hydrantów

przegląd i legalizacje hydrantów
przegląd hydrantów

Naprawy można planować zawczasu, a problemy można rozwiązać, zanim staną się katastrofalne. Przegląd hydrantów należy wykonywać regularnie, przynajmniej raz w roku. Hydranty przeciwpożarowe z „suchą beczką” mogą wymagać dwóch przeglądów rocznie, wiosną i jesienią. Każdy przegląd hydrantów powinien być udokumentowany, a wszelkie problemy należy niezwłocznie zgłaszać.

Przeglądy hydrantów – dlaczego są tak ważne?

Przegląd hydrantów jest ważnym elementem przeprowadzanym w połączeniu z testami statycznymi, testami przepływu, płukaniem i testami resztkowego przepływu pożaru. Podczas inspekcji i weryfikacji bezpieczeństwa hydrantu ujawnianych jest wiele zagadnień. Hydranty powinny być corocznie kontrolowane i weryfikowane pod kątem eksploatacji. Przegląd hydrantów obejmuje między innymi:

  •  płukanie, które pomaga usunąć osady mineralne z sieci wodociągowe,
  • sprawdzenie uszczelek gumowych i ruchomych części,
  • sprawdzenie stanu zużycia, które może powodować wycieki,
  • upewnienie się, że hydrant nie został uszkodzony.

Istnieje wiele profesjonalnych firm zajmujących się przeglądem i legalizacją hydrantów. Jeśli hydrant wymaga poważnej naprawy lub wymiany, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie. Zapewnij bezpieczeństwo swoich pracowników lub domowników, mienia i unikaj problemów z odpowiedzialnością. Pamiętaj, że legalizacja hydrantów w sieci wodociągowej powinna być wykonywana corocznie. Coroczna legalizacja hydrantów przeciwpożarowych umożliwia identyfikację hydrantów nieużywanych, weryfikację niezawodności i dostarcza cennych informacji o hydrantach w całym systemie dystrybucyjnym. Po przeprowadzeniu przeglądu każda firma wykonująca legalizację hydrantów wykonuje kompleksowe raportowanie w celu rozwiązania problemów i weryfikacji sprawności hydrantu, po zakończeniu napraw.