Analiza ryzyka HAZOP, PHA
02
Gru

BEZPIECZEŃSTWO PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH- BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W OCHRONIE ZDROWIA, ŻYCIA I MIENIA

Regulacje prawne dotyczące produkcji przemysłowej stawiają przed przedsiębiorcą szereg wymagań. Do najważniejszych z nich- warunkujących bezpieczeństwo zarówno samego procesu przemysłowego, jak i zatrudnionych pracowników- należą Bezpieczeństwo i Higiena Pracy...

Czytaj więcej