26
Kwi

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (opracowanie i aktualizacja)

Kiedy niezbędna jest instrukcja przeciwpożarowa? Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wykonywana jest dla wszystkich budynków (lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe), w których występuje strefa zagrożenia wybuchem i/lub kubatura brutto...

Czytaj więcej