04
Sie

Dokumentacja ppoż

W obszarze bezpieczeństwa pożarowego nasz zespół inżynierów i specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej gotowy jest do przygotowania opracowań, a w razie konieczności do bieżących aktualizacji dokumentów.

W ramach oferowanych opracowań i aktualizacji dokumentacji ppoż. oferujemy:

  • plany i schematy ewakuacji,
  • instrukcje ppoż.,
  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
  • ocena zagrożenia wybuchem,
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
  • ekspertyzy pożarowe,
  • i inne.