Przegląd i serwis przeciwpożarowy
12
Lip

Przegląd i serwis przeciwpożarowy – dlaczego warto go robić?

Przepisy przeciwpożarowe jasno określają jakie kontrole oraz przeglądy powinny być przeprowadzone przez administrację budynku lub zespołu budynku. Dbałość o aktualną dokumentację z tego zakresu powinna być pierwszym obowiązkiem, który co jakiś czas powinien być wypełniony przez osoby, które są odpowiedzialne za ten dział. Wymogi względem takiego przeglądu zostały określone w odpowiednich ustawach, z którymi wszyscy zarządcy powinni się zapoznać. Kontrola stanu technicznego danego pomieszczenia lub budynku powinna być wykonywana przynajmniej raz do roku.

Dlaczego warto wykonywać przegląd przeciwpożarowy?

Budynki zazwyczaj są wyposażone w systemy, które ułatwiają zarządzanie nim oraz usprawniają prace w przypadku interwencji administracji czy służb porządkowych. Zgodnie z przepisami, każdy budynek winien posiadać osprzęt pomocny przy akcji porządkowej. Reguluje to przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Do takiego wyposażenia należą np. hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, które są rozmieszczone wewnątrz budynku oraz do przylegających terenów, które są własnością Spółdzielni, Wspólnoty lub zarządcy całego terenu. Osprzętem, który również powinien znaleźć się na terenie bądź w budynku, którym zarządza dana administracja to gaśnice lub dodatkowe zautomatyzowane lub manualne instalacje przeciwpożarowe.

Serwis i konserwacja tego typu sprzętu to nadrzędny obowiązek każdego administratora, który zdecydował się na podjęcie obowiązków związanych z zarządzaniem budynku. Zgodnie z przepisami wszystkie urządzenia, które stanowią całokształt ochrony przeciwpożarowej powinny być kontrolowane minimum raz do roku. Dzięki temu zapewniona jest płynność działania sprzętu oraz dodatkowych instalacji przeciwpożarowych. Warto pamiętać o tym, iż każdy produkt bądź instalacja posiadają odmienne certyfikaty i wymagania kontrolne, których należy pilnować i sprawdzać zgodnie z wytycznymi producenta.

Jeśli budynek lub pomieszczenie zostały wyposażone w indywidualny system przeciwpożarowy, który automatycznie pozwala na wezwanie straży pożarnej to należy również liczyć się z tym, iż takie instalacje są dodatkowo kontrolowane przez Państwową Straż Pożarną zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną z 24 października 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934). Wszelkie inne niewymienione wyżej kontrole mogą zostać wykonane przez firmę zewnętrzną taką jak nasza, która posiada uprawnienia do przeprowadzania takich działań.

Przegląd wszelkich osprzętów i instalacji, które nie wymagają obecności Państwowej Straży Pożarnej przy kontroli mogą, a nawet wręcz powinny być skontrolowane przez osoby, które mają ku temu wyrobione odpowiednie uprawnienia. Mogą to być osoby, które są zatrudnione wewnętrznie lub firmy niezależne, które oferują zleceniodawcom kompleksowe usługi związane z kontrolą BHP i ochroną przeciwpożarową.

Usługi naszej firmy – w czym możemy pomóc?

Główna dewiza naszej firmy to przede wszystkim indywidualne podejście do klienta i pełen profesjonalizm w wykonywanych usługach. Firma zatrudnia osoby, które mają odpowiednie wykształcenie do przeprowadzania kontroli przeciwpożarowych. Wiele z nich ukończyło studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która jest jedyną taką placówką w Polsce. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ratownictwem medycznym. Zapewniamy najwyższą jakość usług zgodnych z aktualnymi wytycznymi prawa polskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zajmujemy się szeroko rozumianymi usługami związanymi z okresową kontrolą instalacji oraz osprzętu przeciwpożarowego, które znajdują się na terenie danego budynku lub zespołu budynków, którymi zarządza zleceniodawca. Dzięki kompleksowym działaniom nasza firma pomoże przy organizacji potrzebnej dokumentacji oraz wszelkich pozwoleń czy aktualizacji certyfikatów związanych z prawidłowym działaniem kontrolowanych obszarów. Dodatkowym atutem jest fakt, iż nasi specjaliści podejmują się takich zleceń jak dopilnowanie terminów związanych z legalizacją oraz uaktualnianiem certyfikatów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Posiadanie aktualnych dokumentów związanych z sprawnym funkcjonowaniem budynku powinien być powzięty przez administratorów jako czynności priorytetowe. Firma zewnętrzna, która zostanie oddelegowana do prac związanych z kontrolą stanu technicznego sprzętu przeciwpożarowego czy dokumentacji związanej z tym zakresem prawnym pozwoli zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale też zwróci uwagę na te szczegóły, które mogą w pierwszej chwili zostać przeoczone. Dlatego też specjalista z zewnątrz nie tylko pomoże dopiąć całość na ostatni guzik i sprawi, że obiekt będzie sprawnie funkcjonował aż do następnej kontroli.