przeglady ppoż
15
Lut

Dlaczego warto robić przegląd i serwis ppoż?

Jednym z koniecznych elementów dla ochrony przeciwpożarowej jest wyposażenie danego obiektu w odpowiedni sprzęt wykrywający i opanowujący pożar. Jednak aby był on w pełni sprawny, musi być on poddawany regularnym kontrolom i naprawom. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę, jak duże znaczenie ma jego cykliczne wykonywanie dla zachowania bezpieczeństwa danego miejsca jak i jego mieszkańców. Czym jest więc przegląd i serwis ppoż. oraz dlaczego warto je wykonywać?

Czym jest przegląd i serwis ppoż?

Przegląd i serwis ppoż obejmuje wszelkie działania techniczne i czynności konserwacyjne dla urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Każdy właściciel budynku bez względu na wykorzystanie budynku musi wykonywać konserwację systemów ochrony przeciwpożarowej. Jest to kwestia wynikająca z bezpieczeństwa, ale i również z przepisów prawa. Jest to szerokie spektrum działań konserwacyjnych, przeglądowych i naprawczych dla uzyskania potwierdzenia ich pełnej sprawności.

Jak wyglądają kwestie prawne dla wykonywania przeglądów i serwisów ppoż?

Przegląd i serwis ppoż oraz kwestie z tym związane są jasno określone prawnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010  (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Przepisy te mówią o tym, aby przeglądy gaśnic i innych urządzeń ppoż odbywały się w czasie określonym przez ich producenta, jednak nie dłużej niż co 12 miesięcy a w przypadku węży hydrantowych konieczne jest przeprowadzenie raz na 5 lat tak zwanej próby ciśnieniowej.

Nasza firma Askar Protect wykonuje profesjonalne działania niezbędne do właściwej ochrony ppoż, takie jak:

  • przegląd czujników i instalacji GAZEX,

Jest to przegląd instalacji gazowej oraz przegląd systemów detekcji dla par i gazów GAZEX łącznie z jego wzorcowaniem.

  • przegląd drzwi przeciwpożarowych,

Drzwi przeciwpożarowe służą do ochrony przed pożarem i są włączone do urządzeń wymagających wykonywania przynajmniej corocznych przeglądów technicznych. Podczas nich bada się praktycznie każdy element oraz jego sprawność.

  • przegląd klap dymowych,

Regularne sprawdzanie systemów oddymiania może nam pozwolić na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia pożarem lub wydzielaniem się substancji i gazów. Powinny być one wykonywane zgodnie z czasem podanym przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

  • przegląd czujek i instalacji (SSP, SAP),

Systemy Sygnalizacji Pożaru  SAP, SSP służą do wykrycia zagrożenia pożaru i jego sygnalizowania. Dzięki temu zapewniają one sprawną ewakuację i pozwalają na zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia. Dlatego tak ważne jest ich monitorowanie i sprawdzanie ich sprawności, dzięki którym możemy uzyskać pełnię bezpieczeństwa.

  • próby ciśnieniowe węży tłocznych (badanie węży hydrantowych)

Próby ciśnieniowe węży tłoczonych to badanie wytrzymałości węży w hydrantach zewnętrznych po uzyskaniu maksymalnego ciśnienia. Badanie to powinno być wykonywane regularnie przez okres 5 lat.

  • przegląd i konserwacja (legalizacja) gaśnic

Aby sprzęt gaśniczy działał poprawnie i sprawnie niezbędne jest wykonywanie ich regularnego przeglądu, konserwacji czy serwisowania. Powinny być one wykonywane według zaleceń producenta jednak nie dłużej niż raz do roku.

  • przegląd i legalizacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Hydranty zainstalowane w sieci wodociągowej są niezwykle istotne dla sprawnego i szybkiego ugaszenia pożaru lub ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Ich serwis powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku.

  • serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

Wykonywane przez nas przeglądy i serwis ppoż to działania diagnostyczne i naprawcze dla wszelkiego sprzętu i urządzeń zabezpieczających. Powinny być one wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Są one udokumentowane w postaci raportu wykazującym ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów.

Dlaczego warto przeprowadzać regularny przegląd i serwis ppoż?

Przegląd i serwis ppoż ma dla nas zdecydowanie wiele zalet, zarówno ze względu na funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych, ich sprawnego działania jak i eliminowania konieczności późniejszych napraw. Przeprowadzanie cyklicznego serwisu ppoż. pozwala nam na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia jakichkolwiek awarii i problemów. Wykonywanie regularnych przeglądów ma bardzo duże znaczenie dla zachowania pełnej sprawności wszelkich urządzeń i sprzętów do ochrony przeciwpożarowej. Tylko ich prawidłowe przeprowadzanie może pozwolić nam na pełnię bezpieczeństwa budynku i jego mieszkańców. Są one również niezbędne do dokumentacji budynków.  To kwestie ściśle określone prawnie, dzięki czemu są one obowiązkowym elementem poprawnej profilaktyki przeciwpożarowej.  Aby jednak działania te miały sens, warto powierzyć je w sprawdzone ręce. Takim doświadczeniem może wykazać się nasza firma Askar Protect oferująca działania o szerokim spektrum działania przeciwpożarowego. Mamy do dyspozycji profesjonalną kadrę pracowniczą, która doskonale zna się na swoim fachu i potrafi wykonać wszystkie kwestie z odpowiednią fachowością i terminowością. Poszukując sprawnej i skutecznej pomocy serwisowej do urządzeń i sprzętów przeciwpożarowych, sprawdź naszą ofertę.