Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
30
Gru

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych – Zadbaj o BHP w firmie!

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych jest kwestią, która w kontekście ich funkcjonowania musi stać na absolutnie pierwszym miejscu. To właśnie od niej zależy zarówno zdrowie i życie pracowników, jak i ciągłość działania firmy. Zadbanie o bezpieczeństwo w swojej firmie, wymaga przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), oraz regularnego przeprowadzania szkolenia w tym zakresie dla swoich pracowników. Jeśli prowadzisz firmę produkcyjną, warto również zainwestować w nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, które pomogą w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zapobiegną wypadkom. Te z kolei, muszą łączyć się z techniką, umożliwiającą walkę z zaistniałym już zagrożeniem; właśnie ona stanowi ostatnią linię oporu w sytuacji kryzysowej. Aby jednak spełniała swoją rolę, musi być w pełni sprawna i funkcjonalna. Jak sprawić, by tak było?

Największe zagrożenie dla przemysłu

W kontekście przemysłu, za swego rodzaju podstawę, należy uznać ochronę przeciw-pożarową. Na liniach produkcyjnych i w innych zakładach pracy o takim charakterze, ogień stanowi szczególnie duże, a zarazem stosunkowo częste zagrożenie. Nawet, jeśli przestrzeganie procedur pozwoli pracownikom na szybką ewakuację, właściciel firmy wciąż jest narażony na ogromne straty finansowe. Instalacja ppoż, to więc jedyne, co może zminimalizować negatywne skutki takiego wypadku, pozwalając na szybkie zwalczenie go. Serwis ppoż jest zatem rozwiązaniem dla firm, które chcą zadbać zarówno o bezpieczeństwo swoich pracowników, jak i obiektów oraz urządzeń.

Prawne aspekty usług BHP

Prawne obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), oraz ochroną przeciwpożarową (PPOŻ), są określone w całym szeregu ustaw oraz rozporządzeń. Pracodawcy są zobowiązani do szczegółowego przestrzegania wszystkich tych przepisów, z czego są konsekwentnie rozliczani przez odpowiednie organy państwowe. W ramach obowiązków BHP, konieczne jest, między innymi, właśnie zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego, a także regularne kontrolowanie stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co to oznacza? Nic innego, jak dbanie o tego rodzaju urządzenia i instalacje; kontrolowanie i serwisowanie ich. Warto podkreślić, że wymóg ten może być spełniony tylko wtedy, kiedy tego rodzaju przeglądy dokonuje uprawniona, profesjonalna firma. Nieprzestrzeganie tych obowiązków, może z kolei skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną pracodawcy. Do takiej odpowiedzialności może być pociągnięty, nawet gdy do żadnego wypadku nie dojdzie; wystarczające jest stwierdzenie nieprawidłowości.

Nasza oferta

Zapewniamy pracodawcom kompleksową pomoc w zakresie kontroli urządzeń przeciwpożarowych. Zawsze, gdy jest taka potrzeba, łączymy je ze sporządzeniem dokumentacji ppoż. Świadczone usługi obejmują:

Serwisu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, to ogólne, wieloaspektowe świadczenie, polegające na sprawdzeniu stanu i działania wszystkich tego typu sprzętów obecnych w firmie, oraz ewentualnym naprawianiu usterek. Przykładowe elementy podlegające kontroli, to hydranty, sygnalizacje pożarowe, gaśnice, systemy tryskaczowe. Jeśli zakład pracy dysponuje również innymi rodzajami zabezpieczeń – bez obaw! Zajmiemy się również nimi.

Przegląd i konserwacja gaśnic

, często określane również jako legalizacja gaśnic, jest procesem, w ramach którego sprawdzamy stan techniczny gaśnicy i wykonuje niezbędne naprawy lub konserwację, aby upewnić się, że gaśnice są sprawne i gotowe do użycia w razie pożaru. Przeprowadzenie regularnej konserwacji gaśnic, jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ponieważ właśnie one mogą zażegnać drobne wypadki, nie pozwalając im przerodzić się w katastrofy. Istnieją ustawowe nakazy częstotliwości przeglądu gaśnic. Dla przykładu, gaśnice śniegowe powinny być poddawane przeglądowi technicznemu co 10 lat, natomiast gaśnice proszkowe o pojemności 6 kg co 20 lat.

 

Przegląd i legalizacja hydrantów

wewnętrznych i zewnętrznych to proces, w ramach którego hydranty są sprawdzane pod kątem ich sprawności i zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ich budowy i użytkowania. Jest to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ hydranty są jednym z głównych źródeł wody do gaszenia pożarów. Dlatego też, niezbędne jest regularne sprawdzanie stanu technicznego tych urządzeń, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i gotowe do użycia w razie potrzeby.

 

Próba ciśnieniowa węży tłocznych

jest badaniem, które ma na celu sprawdzenie szczelności oraz wytrzymałości węży hydrantowych pod wysokim ciśnieniem. Odgrywa to istotną rolę, ponieważ węże hydrantowe są używane do transportowania wody w celu gaszenia pożarów, a ich szczelność i wytrzymałość są kluczowe dla skuteczności tych działań.

 

Przeglądy czujek i instalacji (SSP, SAP);

nasze przeglądy obejmują kompleksową kontrolę czujek i instalacji SSP oraz SAP, w tym sprawdzenie stanu technicznego i działania poszczególnych elementów, wymianę uszkodzonych części i regulację instalacji. Celem przeglądu jest zapewnienie efektywnej profilaktyki zagrożenia ogniem.

 

Przeglądy klap dymowych tego typu kontrole, obejmują kontrolę stanu technicznego i działania klap dymowych, w tym sprawdzenie szczelności, mechanizmu otwierania i zamykania oraz ewentualnego zanieczyszczenia. Przegląd zapewnia prawidłowe działania tych urządzeń, umożliwiających odprowadzanie dymu i gazów w razie pożaru.

 

Przeglądy drzwi przeciwpożarowych – nasze przeglądy wiążą się z kontrolą podobną do przeglądu klap dymnych. Zawiera się w nich sprawdzenie szczelności, mechanizmu otwierania i zamykania oraz ewentualnego zanieczyszczenia drzwi. Pozwala to na zagwarantowanie sprawnego działania tych elementów instalacji ppoż, a tym samym możliwości bezpiecznej ewakuacji.

 

Przeglądy czujników i instalacji GAZEX ; w ramach naszych usług, oferujemy kompleksową kontrolę czujników i instalacji GAZEX, w tym sprawdzenie stanu technicznego i działania poszczególnych elementów, a także regulację instalacji. Dzięki temu, można być pewnym prawidłowego działania i skuteczności tych urządzeń w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych to nasza specjalność! Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu i wiedzy, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości usługi serwisowe dla wszystkich typów urządzeń i instalacji. Z naszą pomocą możesz mieć pewność, że Twoje urządzenia będą działały sprawnie i skutecznie chroniły przed pożarami.