Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
31
Sty

Kto potwierdza bezpieczeństwo przeciwpożarowe?

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych – Zadbaj o BHP w firmie!

Bezpieczeństwo przemysłowe to szeroki obszar bezpieczeństwa w miejscu pracy, obejmujący szereg zagadnień i tematów, w tym:

– Bezpieczeństwo ogólne (problemy i obawy, które są wspólne dla wszystkich branż)
– Kwestie bezpieczeństwa specyficzne dla danego miejsca
– Bezpieczeństwo procesów i produkcji
– Bezpieczeństwo materiałów
– Bezpieczeństwo pożarowe
– Bezpieczeństwo elektryczne
– Bezpieczeństwo budynków i konstrukcji (w tym instalacje tymczasowe)
– Bezpieczeństwo środowiska

Chociaż każde miejsce pracy i zadanie zawodowe niesie ze sobą pewne zagrożenia bezpieczeństwa, zagrożenia przemysłowe są często bardziej ryzykowne i mogą spowodować poważne obrażenia, rozległe szkody materialne lub niszczycielskie szkody dla środowiska. Biorąc pod uwagę wysoce wyspecjalizowany charakter pracy, wiele prac jest wykonywanych przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy, którzy doznali obrażeń spowodowanych utratą czasu, mogą być trudni do zastąpienia, nawet tymczasowo. Z tego powodu urazy mogą mieć znaczący wpływ na wydajność produkcyjną firmy, harmonogramy wysyłek, realizację, relacje z dostawcami i zadowolenie klienta. Dobre praktyki bezpieczeństwa nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pracownikom, ale także pomagają w zadowoleniu pracowników, dostawców i klientów.

Cele bezpieczeństwa przemysłowego:

– Zapobieganie wypadkom śmiertelnym związanym z pracą, urazom powodującym niepełnosprawność, chorobom i uszkodzeniom maszyn lub materiałów
– Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zapobieganie incydentom zakłócającym
– Zmniejszenie kosztów odszkodowań pracowniczych, utrzymanie niższych stawek ubezpieczeniowych i minimalizacja kosztów pośrednich związanych z wypadkami
– Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa i zwiększenie morale pracowników
– Spełnianie oczekiwań dostawców i klientów

Bezpieczeństwo przemysłowe ma miejsce na długo przed rozpoczęciem prac. W rzeczywistości powinien być częścią planowania pracy i projektowania witryny.

Niektóre ważne wczesne i bieżące kwestie obejmują:

– Układ zakładu
– Systemy przeciwpożarowe
– Zdrowie i higiena
– Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
– Alarmy i systemy ostrzegawcze
– Odpowiednie oświetlenie miejsc pracy i korytarzy
– Podłogi i miejsca pracy, które są łatwe do czyszczenia i organizacji
– Izolacja

Serwis i usługi ppoż – Warto zadbać o bezpieczeństwo w firmie

Ochrona przeciwpożarowa to połączenie różnych urządzeń i procedur bezpieczeństwa pożarowego, które są używane do obrony linii nieruchomości przed ogniem. Choć dla każdej firmy jest inaczej, istnieją pewne elementy, które należy znaleźć w każdym obiekcie handlowym. Ochrona przeciwpożarowa często obejmuje urządzenia takie jak alarmy przeciwpożarowe, gaśnice i systemy tryskaczowe. Razem te systemy działają, aby zapewnić stałą ochronę Twojej własności.

Jeśli chodzi o powiadamianie władz oraz szybką i bezpieczną ewakuację klientów i pracowników, nic nie przebije działającego systemu sygnalizacji pożaru. Nadążanie za regularną kontrolą i konserwacją alarmów przeciwpożarowych jest najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby upewnić się, że jest gotowy do działania zgodnie z przeznaczeniem. Możemy kontrolować, konserwować, serwisować i naprawiać wszystkie części systemu sygnalizacji pożaru, upewniając się, że jest on zgodny z kodem i prawidłowo działa w całym obiekcie. Gaśnice mogą być pierwszą linią obrony przed pożarem – być może ugasić go, zanim urośnie, aby spowodować więcej szkód lub strat. Należy jednak upewnić się, że gaśnice są sprawne. Należy również pamiętać o tym, że pompa pożarowa jest krytycznym elementem systemu tryskaczowego i wymaga okresowego serwisowania i konserwacji, aby zapewnić płynne działanie w sytuacji awaryjnej. Testy pełnego przepływu na trzech różnych poziomach wydajności są wymagane co roku, a częstsze, ale mniej dokładne testy są często wymagane przez władze stanowe i lokalne.

Z planem projektu ochrony przeciwpożarowej na papierze, następnym krokiem jest zainstalowanie sprzętu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi zgodności z kodeksem. Może się to zdarzyć w początkowej fazie budowy budynku lub lata później jako projekt zastępczy. Bezpieczeństwo budynku oraz ludzi i mienia w środku zależy od precyzji działania systemu ochrony przeciwpożarowej, dlatego proces instalacji należy traktować bardzo poważnie. W miarę zużywania się sprzętu i zmiany przepisów może być konieczna modernizacja części istniejącego systemu. Współpraca z firmą, która posiada wiedzę na temat najnowszych technologii bezpieczeństwa pożarowego i wymagań kodeksu, zapewnia terminowe przeprowadzanie odpowiednich aktualizacji. Po ustanowieniu systemu utrzymuj go w gotowości do pracy — nie wspominając o zgodności z kodem — dzięki rutynowym kontrolom i konserwacji. Istnieją kody kontroli alarmów pożarowych, tryskaczy przeciwpożarowych, pomp pożarowych, systemów przeciwpożarowych, komercyjnych kuchennych systemów przeciwpożarowych i gaśnic. Raportowanie internetowe sprawia, że inspekcje są tak wygodne i łatwe do śledzenia, jak to tylko możliwe.